Evenimente

CopiiPH.ro – partener “UMBRELA VERDE” – Concurs national Protejarea mediului – Protejarea naturii

Un nou concurs national al carui partener suntem: “CONCURS NAŢIONAL UMBRELA VERDE” – Ediţia a V-a,Protejarea  mediului-Protejarea  naturii” – Şcoala Gimnazială  „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina.

Anul trecut am participat, in calitate de partener, la jurizarea lucrarilor si trebuie sa spun ca experienta a fost unica – prin organizare, calitatea celor implicati si a lucrarilor prezentate, transparenta si corectitudine. Este un exemplu clar de ASA DA! Regasiti jurizare 2013 aici: https://copiiph.ro/2013/03/umbrela-verde-jurizarea-lucrarilor-2013/

SONY DSC

ORGANIZATOR:

Şcoala Gimnazială „Ion Câmpineanu” , Municipiul  Câmpina 

Comitetul  de organizare

Prof. Aura Doina Văsii – director al Şcolii Gimnaziale „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, coordonator al  proiectului „Eco–Şcoala” şi coordonatorul concursului Umbrela Verde.

Prof. Geografie Oana Elena Joiţa -director  adjunct al Şcolii Gimnaziale„Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina  -colaborator

Prof. Ed. plastică Mihaela Baltag – coordonator

Prof. Limba  franceza Maria  Nistorescu-colaborator

Prof. Înv.primar Mihaela Doina Sima – colaborator

Prof. Înv.primar Elena Pascale- colaborator

Prof. Înv.primar Mirela Burada- colaborator

Prof. Ed . tehnologică Silvia Lefter – colaborator 

Parteneri 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, reprezentat prin Inspector Şcolar General

prof. Horia Victor Toma;

Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie, reprezentat prin Preşedinte prof.dr. Cornelia Dincă;

Casa Corpului Didactic Prahova, reprezentată prin Director Mariana Cazacu;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, reprezentată prin Director Executiv – Dragoş Ghimbaş

Alianţa  Franceză Ploieşti, reprezentată prin Preşedinte conf. dr. Steluţa Coculescu;

Muzeul  Judeţean Ştiinţele  Naturii Prahova, reprezentat prin Director General dr. Emilia  Iancu;

Asociatia Frizzly, reprezentată  prin  preşedinte  Clara  Leica;

copiiPH.ro – Site-ul Copiilor şi al Parinţilor Prahoveni (parte din Alfa Avantaj Education.SRL), reprezentată prin  preşedinte  prof. Andra Ilie.

Argument

                Concursul „Umbrela Verde”  este un concurs de creaţie cu tematică ecologică care vizează implicarea elevilor în acţiuni de promovare a dezvoltării durabile prin educaţia şi managementul pentru mediul înconjurător. Acţiunea de protejarea mediului nu este uşoară fără educaţia fiecărui individ în acest sens, începând de la vârste timpurii, orice demers de ocrotire a mediului este supus eşecului. Arta educă bunul gust, descoperă adevăratele valori care contează cu adevărat în existenţa noastră,  drept pentru care ne folosim de aceasta în combaterea indiferenţei şi în găsirea celor mai bune soluţii pentru păstrarea verdelui pur.

Lipsa educaţiei ecologice corespunzătoare este principala cauză a scăderii stabilităţii în ecosistemele naturii. Prin intermediul lucrărilor, elevii îşi pot controla emoţiile ce se nasc în sufletele lor într-o manieră proprie, ce îi interesează şi ce le place să reprezinte cu ajutorul limbajului plastic.

Protecţia mediului se poate realiza numai prin asocierea măsurilor de ordin legislativ şi administrativ cu cele de ordin educaţional. Lipsa educaţiei ecologice corespunzătoare

este principala cauză a tulburării balanţei ecologice şi a scăderii stabilităţii în ecosistemele naturii.

Programul Eco Şcoala urmăreşte implicarea elevilor în găsirea unor soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă, la nivel global.

Concursul „Umbrela Verde” este înscris în calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene aprobate de MECTS.                                                                                                                      

TEMA CONCURSULUI

Protejarea mediului-Protejarea naturii.

În cadrul acestui concurs lucrările elevilor vor expune acţiuni/activităţi de protejarea mediului-protejarea naturii, precum şi sloganuri ce însoţesc aceste activităţi.

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

 1. Sensibilizarea  elevilor în ceea ce priveşte  pericolul în care se află  viaţa  noastră, datorită  agresiunilor   împotriva   mediului   înconjurător ;
 2. Popularizarea  exemplelor  de bune  practici în direcţia  protejării  mediului  înconjurător ;
 3. Afirmarea, cunoaşterea, stimularea potenţialului  artistic al elevilor din  învăţământul  preşcolar, primar, gimnazial şi liceal ;
 4. Folosirea  unor  tehnici  specifice  educaţiei  plastice în realizarea  unor compoziţii cu tematică  eco.

 

MOTIVAŢIA   ACTIVITĂŢII:

Principala acţiune în a proteja ecosistemul este educaţia, prin cunoaşterea riscurilor pe care le implică impactul activităţilor umane asupra mediului.

Copiii, pot asimila mult mai uşor informaţiile dacă sunt implicaţi într-o competiţie ce are la bază utilizarea mijloacelor artistice şi varietatea resurselor creative de care dispun.

OBIECTIVE:

 1. Dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi de explorare a lumii vii prin observarea efectelor acţiunii omului asupra biodiversităţii;
 2. Stimularea gândirii critice şi creative;
 3. Colaborarea dintre instituţii, pentru responsabilizarea opiniei  publice  asupra  problemelor de mediu;
 4. Conştientizarea   problemelor generate de poluarea   mediului   înconjurător;
 5. Modelarea   simţului   estetic al elevilor;
 6. Formarea şi exersarea   deprinderilor şi comportamentelor  ecologice;
 7. Antrenarea    activă a colectivului didactic al şcolii   noastre  şi a  altor  unităţi  şcolare pentru  conjugarea  eforturilor    însumate în vederea  implicării   omului în rezolvarea  problemelor de mediu.

GRUP ŢINTĂ:

Concursul se adresează preşcolarilor (inclusiv elevi din clasa pregătitoare)şi elevilor claselor I-XII şi indirect îndrumătorilor acestora, cadrelor  didactice care organizează proiecte sau acţiuni extracurriculare cu tematică ecologică şi nu în ultimul rând, părinţilor.

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul va cuprinde patru secţiuni:  desen, pictură, grafică şi fotografie.

Înscrierea se va face pe baza formularului anexat.

Lucrările vor fi expediate în perioada  01.12.2013-15.02.2014(dată limită de expediere).

GRUPE DE VÂRSTĂ:

   I.            Învăţământ preşcolar  ( inclusiv   clasa  pregatitoare )

 • desen – format A4
 • pictură – format A4

 II.            Învăţământ primar-CLASELE  I- II

 • desen – format A4 ( EXCLUSĂ TEHNICA  COMPUTERIZATĂ)
 • pictură – format A4( EXCLUSĂ TEHNICA  COMPUTERIZATĂ)

 III.            Învăţământ primar-CLASELE  III- IV

 • desen – format A4(EXCLUSĂ TEHNICA  COMPUTERIZATĂ)
 • pictură – format A4(EXCLUSĂ TEHNICA  COMPUTERIZATĂ)

 

IV.            Învăţământ gimnazial:

 • desen – format A4
 • pictură – format A4
 • grafică /grafică  computerizată– format A4
 • fotografie:pe suport de hârtie –  format 10 x 15 cm – formatul standard al fotografiilor, denumit şi carte poştală.

V.  Învăţământ liceal:

 • desen – format A4
 • pictură – format A4
 • grafică / grafică  computerizată – format A4
 • fotografie:pe  suport de hârtie – format10 x 15 cm – formatul standard al fotografiilor, denumit şi carte poştală.

 

REGULAMENT:

Se acceptă trei lucrări pentru fiecare cadru didactic îndrumător.

Taxa de participare de 15 ron pentru fiecare cadru didactic, include cheltuieli pentru tipărirea diplomelor, expedierea acestora şi organizarea expoziţiei.

Această taxă va fi trimisă în plicul ce conţine lucrările elevilor.

Formularul de înscriere ( pentru fiecare lucrare ) însoţit de producţia artistică, acordul de parteneriat, taxa de participare şi plic autoadresat  format A4 vor fi trimise la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina: Câmpina, Str. Erupţiei, nr. 7, 105600, judeţul Prahova cu specificaţia pentru Concursul „Umbrela Verde”.

Acordul de parteneriat, anexat se  completează şi semnează  în dublu exemplar, urmând ca un exemplar să fie retransmis şcolii participante odată cu diplomele participanţilor.

Cadrele  îndrumătoare ce doresc să participe cu mai puţin de trei lucrări vor trimite aceeşi taxă.

AUTORII  LUCRARILOR ( ELEVI ,PRESCOLARI ) SE VOR INCADRA IN GRUPA DE VARSTA CORESPUNZATOARE ANULUI SCOLAR IN CURS .

UN ELEV POATE PARTICIPA LA MAI MULTE SECŢIUNI, DAR CU O SINGURĂ LUCRARE PE SECŢIUNE.

Lucrările vor fi etichetate pe spate cu: numele elevului, numele cadrului îndrumător, clasa,  şcoala, secţiunea, titlul lucrării.

Expoziţia va fi organizată pe data de 22.03.2014, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei.

Lucrările premiate şi fotografii de la expoziţie vor apărea în presa locală.

participanţii vor trimite obligatoriu fişa de înscriere completată şi lucrarea anexată la aceasta cu toate datele înscrise şi pe spatele lucrării;

este exclusă tehnica colajului;

lucrările care nu  se includ în tehnică, secţiune sau format, sunt eliminate;

• vor fi eliminate lucrările care conţin mesaje violente sau cele care constituie imitaţii ale altor lucrări, cele care sunt preluate de pe internet sau alte baze de date specifice şi încalcă prevederile care protejează drepturile de autor;

• nu se admit contestaţii;

• pentru secţiunile: desen, pictură şi grafică,lucrările se vor trimite în original prin poştă;

• expedierea lucrărilor: dată limită (data poştei) – 15 februarie 2014;

originalul lucrărilor, indiferent de secţiune, nu va fi înapoiat participantului.

 

EVALUAREA

Se va face în perioada 15-21 martie 2014, de  către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori.

 

EVALUATORI:

Reprezentanţi ai Şcolii Gimnaziale“Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, ai  instituţiilor şi organizaţiilor partenere, personalităţi culturale şi artistice, după cum urmează:

Şcoala Gimnazială „Ion Câmpineanu ,Municipiul Câmpina  :

Prof.ed. plastică Mihaela Baltag- artist plastic

Prof. limba  franceză Maria Nistorescu

Prof. înv.primar Mihaela Doina Sima

Prof. înv.primar Elena Pascale

Prof. înv.primar Mirela Burada

 

Reprezentanţi ai:

Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova – prof. Veniamin Caminschi – artist plastic;

Casei Corpului Didactic Prahova;

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova;

Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie;

Alianţei Franceze Ploieşti;

Muzeul  Judetean Stiintele  Naturii

Asociatia Frizzly

copiiPH.ro – Site-ul Copiilor si al Parintilor Prahoveni (parte din Alfa Avantaj Education SRL)

Mass-Mediei.

 

Invitaţi  speciali :

 

Valter  Paraschivescu -preşedintele  Uniunii  Artiştilor plastici -filiala Ploieşti şi şef de  secţie Servicii Educative a  Muzeului de Artă Ploieşti ;

Ghiorghiţă  Marilena – membru  al  Uniunii  Artiştilor  plastici -filiala Ploieşti ;

Caminschi   Veniamin – inspector – arte vizuale –ISJPH ;

Stroe  Ştefania  – artist plastic ;

Niţu Elena – artist plastic ;

Popa Lucia – artist plastic ;

Nicolae  Lidia – artist plastic .

 

PREMIEREA:

Toţi participanţii -preşcolari şi elevi, inclusiv cadrele didactice îndrumătoare ale acestora, vor primi diplome de participare.

Se vor acorda: Premii pentru toate secţiunile.

Se acordă premiile I, II, III , menţiuni şi premii speciale  ( cărţi, dicţionare, reviste) oferite de partenerii concursului  pentru fiecare grupă de vârstă şi secţiune.

 

Date de contact:

Persoane de contact:

–         Aura Doina Văsii, coordonator proiect, tel. 0723378766, e-mail vasii.auradoina@yahoo.com;

–         Mihaela Baltag, tel. 0726065805, e-mail  art_ella@yahoo.com

 

Director ,

Prof.  Văsii  Aura  Doina

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

  ŞCOALA Gimnazială

„Ion Câmpineanu”, MunicipiulCâmpina

Jud.Prahova

Strada Erupţiei Nr.7,

Telefon-fax:0244333835

email:ion_campineanu@yahoo.com

Nr. ………………….din………………..

           ŞCOALA……………………………………..

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Nr. ……………din……………..……

 

ACORD DE  PARTENERIAT  PENTRU  EDUCAŢIE

                 Încheiat azi…………………………………………….

1. Părţile contractante:

A)Şcoala gimnazială”Ion Câmpineanu” ,Municipiul Câmpina  , str. Erupţiei, nr.7, municipiul CÂMPINA, jud. Prahova, reprezentată prin: director prof. Aura Doina Văsii – coordonator, director adjunct prof. Oana Elena Joiţa, prof. Mihaela Baltag-coordonator, prof.Maria Nistorescu, prof. înv. primar Mihaela Doina Sima, prof. înv. primar Elena Pascale, prof. înv. primar Mirela Burada, prof. Silvia Lefter in calitate de Aplicant.

B)  ŞCOALA  ……………………………………………………………………………………. , Strada …………………………

……………………, Nr………, Localitatea…………………………….., Judeţul…………………………,

reprezentată prin …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………în calitate de Partener.

2.  Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul naţional „UMBRELA VERDE ”ediţia a-V-a 2014.

 1. Grup ţintă: Preşcolari şi şcolarii claselor I – XII .
  1. Obligaţiile părţilor:

A)   Aplicantul se obligă :

–   să informeze şcolile despre organizarea concursului;

–   să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

–   să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

–   să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor premianţi;

–   să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.

B)   Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

–   să mediatizeze concursul în şcoală;

–   să pregătească elevii pentru activitate;

–   să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;

–   să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

–  să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

5.   Durata acordului:Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2013 – 2014.
6. Clauze finale ale acordului:

Concursul naţional de creaţie plastică „Umbrela Verde ”face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Aplicant,                                                                                       Partener,

                                                                                                              

 Anexa 2

 

Ediţia a V-a, ”Protejarea  mediului. Protejarea  naturii.”

                       Şcoala  Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina

 

FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE

 

Numele elevului/ preşcolarului: …………………………………………………………………………………..

Prenumele elevului/ preşcolarului: ……………………………………………………………………………….

Data naşterii: …………………………………………………………………………………………………………….

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………….

Localitatea/Judeţul/Sectorul………………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Şcoala/Localitatea/Judeţul: ………………………………………………………………………………………..

Clasa:………………………………………………………………………………………………………………………..

Îndrumător: cadru didactic: …………………………………………………………………………………………

Telefon îndrumător: ……………………………………………………………………………………………………

E-mail îndrumător: …………………………………………………………………………………………………….

 

Secţiunea (bifaţi secţiunea corespunzătoare opţiunii  dumneavoastră):

 

pictură;

 fotografie;

 desen;

 grafică.

 

Titlul lucrării:

1. pictură…………………………………………………………………………………………………………………..

2. fotografie…………………………………………………………………………………………………

3. desen……………………………………………………………………………………………………….

4. grafică……………………………………………………………………………………………………..

Semnătura îndrumătorului………………………….

 

Data: ……………………….

 

 

Succes tuturor!

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *