Cultura nu doare... Uncategorized

Liceul Tehnologic 1 Mai Ploiesti – se poate ALTFEL!

“Lumea este o scena, viata e un act. Ai venit, ai vazut si ai plecat.” (Seneca)

DSCN1881„Rolul esenţial al teatrului este acela de a-i aduce pe oameni la spectacole,
pentru că teatrul este o şcoală.” (Stela Popescu)

Pe 27 martie 2013, cu ocazia „Zilei Internaţionale a Teatrului”, Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploiești a organizat o activitate dedicată acestui moment. Manifestarea a fost gândită, organizată și desfășurată de doamna profesor Monica-Carmen Catană (profesor de geografie) în colaborare cu: doamna Adelina Venete (profesor de limba franceză) şi colectivul clasei a XI-a B; doamna Gabriela Renţea (profesor de limba română) şi reprezentanţii clasei a XI-a A; doamna Mihaela Vagneti (profesor de limba română) şi reprezentanţii clasei a X-a A; reprezentanţii clasei a XII-a B, doamnele laborante Liliana Matulea şi Camelia Ghergu. Au mai participat, în calitate de invitaţi, următorii profesori: doamna director Daniela Nistor (profesor de matematică) şi doamna Diana Oprescu (profesor de matematică).

Activitatea s-a desfăşurat în amfiteatrul Liceului Tehnologic “1 Mai” Ploieşti, purtând numele „Români în România…”.

Scopul proiectului propus a fost reprezentat de înţelegerea regionalizării teritoriale şi culturale în contextul globalizării. Teatrul a fost mereu privit ca un răspuns la problemele de zi cu zi ale oamenilor, de satiră la adresa unor situaţii/conjuncturi, de exprimare a unor sentimente şi trăiri, etc.

DSCN1805

De asemenea, proiectul a fost gândit în manieră transdisciplinară, deoarece apelează la mai multe discipline (literatură, educaţie plastică, muzică, istoria teatrului, psihologie), foloseşte aceleaşi metode pedagogice, vizând conştientizarea de către elev a locului său în România.

Obiectivele propuse au fost următoarele:

 •   valorificarea inteligenţelor multiple în realizarea temei propuse, respectiv inteligenţa lingvistică, inteligenţa vizual-spaţială, inteligenţa intrapersonală, inteligenţa corporal-kinestezică, inteligenţa muzicală;
 •   informarea elevilor privind necesitatea cunoaşterii Zilei Internaţionale a Teatrului;
 •   implicarea elevilor în proiecte educative;
 •   stimularea interesului pentru lucrul în echipă, utilizând metoda “jocului de rol”;
 •   dezvoltarea empatiei şi coeziunii la nivelul grupului de elevi;
 •   dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
 •   întărirea eului şi a identităţii de sine prin implicarea fiecăruia în activitate şi prin recunoaşterea valorii contribuţiei fiecăruia la reuşita grupului.

DSCN1823

Desfășurarea activității:

 • Doamna profesor de geografie Monica-Carmen Catană, în deschidere, a expus scopul acestei activităţi – exemplificarea folosirii inteligenţelor multiple în realizarea unui proiect transdisciplinar, utilizând metoda “jocului de rol”. Legat de acest aspect, a fost prezentat un material care a fost intitulat „Români în România…”. România, deşi unitară cunoaşte o serie de diferenţieri teritoriale. Vorbim de Moldova, Ardeal, Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea… regiuni geografice cu specificitatea lor… iar complementaritatea lor, dau de fapt, farmecul României.

DSCN1822

Pentru îndeplinirea obiectivelor activităţii au fost alese trei regiuni istorico-culturale, respectiv Ardealul, Oltenia şi Moldova pe care fiecare clasă a încercat să le prezinte într-un mod cât mai original. Astfel, activitatea s-a desfăşurat în patru “acte”, ultimul act fiind o trecere în revistă, prin intermediul unei parodii despre cele trei regiuni menţionate mai sus. S-a încercat valorificarea mai multor tipuri de inteligenţe, pentru ca rezultatul să fie cât mai convingător. Punerea în scenă a fost realizată printr-o strânsă colaborare între profesorii coordonatori şi reprezentanţii celor patru clase.

 • Clasa a XI-a A, coordonată de prof. Gabriela Rențea, a prezentat regiunea Ardealului.

Eleva Nicolae Denisa, în ipostaza de prezentator, a încercat definirea și clasificarea regionalismelor, menționând că faptele de limbă, regionalismele, sunt ”cartea de vizită” a unei regiuni. Câteva regionalisme sugestive au putut fi observate în aritmogriful realizat de eleva Chițu Bianca.

Sub forma unui filmuleț, elevul Bucur Tiberiu a conceput o prezentare generală a Ardealului, surprinzând aspecte și figuri relevante (Octavian Goga, George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Avram Iancu, Vlad Țepeș, reprezentanții Școlii Ardelene). Imaginile expuse au fost însoțite de versuri ale unor cântece patriotice precum Treceți batalioane române Carpații, Tu, Ardeal, în interpretarea Vetei Biriș sau a lui Valeriu Sterian.

DSCN1834

În paralel cu prezentarea filmulețului, elevele Petrescu Daniela şi Nicolescu Alina au realizat o hartă – Ardealul este fruncea – cu imagini concludente pentru definirea regiunii ardelenești. De asemenea, eleva Petrescu Daniela a redat descrierea literară a Ardealului, având ca punct de plecare opera lui Nicolae Bălcescu, ”Ardealul”, inclusă în lucrarea istorică ”Românii subt Mihai Voievod Viteazul”. Eleva a surprins ”țara legendară de pe culmea cea mai înaltă a Munților Carpați”, podoabele naturale, frumusețea sălbatică și relieful încântător, concluzionând admirativ ”Astfel este țara Ardealului!”

Elevul Bănică Codruț a prezentat câteva proverbe ardelenești (Ce-i în mână nu-i minciună), iar elevele Nicolae Denisa și Stan Violeta au recitat versuri ale unor creații personale, accentuând importanța și farmecul regionalismelor. Versurile recitate au aparținut, de asemenea, poeților Emil Isac și Marin Sorescu.

În continuarea programului, elevii Costache Florin și Bănică Codruț au purtat un dialog expresiv în grai ardelenesc, subliniind trăsăturile regiunii și prin portul popular sugestiv.

Au fost expuse și creații proprii ale elevilor Moise Romario și Bănică Codruț, redând figuri de seamă ale Ardealului (Vlad Țepeș, Liviu Rebreanu, personajul Ion).

Pornind de la opera literară ”Baltagul”, unde Mihail Sadoveanu a înfățișat trăsăturile romului, neamțului, turcului, sârbului sau ale muntenilor, elevul Moise Romario a “continuat” opera autorului moldovean, punând în lumină felul de a fi al ardelenilor (gospodari, calmi, sinceri, plini de căldură, păstrători ai tradițiilor, ambițioși, calculați și disciplinați).

DSCN1798

Elevul Pleșea Robert a realizat un moment umoristic sub forma unui filmuleț ce redă glume cu și despre ardeleni, iar ulterior a expus un act artistic, interpretând rolul unui vampir, unde machiajul, ținuta și elementele cu funcție de exorcizare, usturoiul și crucea, au contribuit la transmiterea expresivității și a emoției.

În încheierea programului, elevul Costache Florin, transpus în persoana lui Liviu Rebreanu, surprins la masa de lucru, ne-a împărtășit impresii referitoare la scrierea cea mai cunoscută a autorului, ”Ion”. De asemenea, ne-a exprimat gânduri și trăiri despre literatură și scris, despre superstiţii și credinţă, prietenie și viaţă.

Activităţile propuse de elevii clasei a X-a A s-au concentrat asupra a trei deziderate: sincretismul, surprinderea specificităţii regionale şi  divertismentul.
Primul moment a fost performarea atât dansantă, cât şi vocală a cântecului M-a făcut mama oltean, cântec emblematic pentru regiunea prezentată. Elevii au făcut o demonstraţie de horă oltenească şi au reliefat prin versuri elemente de port popular: căciula de astrahan, cămaşa de tulpan, cojocelul de miel bârsan.
DSCN1852
             Al doilea moment a fost dramatizarea unui moment celebru al actorului Amza Pellea, Leana şi Gheorghe. S-a urmărit atât redarea cât mai fidelă a inflexiunilor regionale olteneşti, cât şi realizarea unui moment de divertisment prin jocul scenic şi prin replicile comice. Nu în ultimul rând, s-a pus accentul asupra concluziei moralizatoare: Oamenii nu au cultul confidenţialităţii, ci o predilecţie organică spre vorbărie şi exagerare: Gheorghe: Dom’ prefect, io am vrut să-ncerc muierea, i-am spus o snoavă, ea a spus la alţii şi iote-aşa, din nimic, gura lumii făcu 99 de ouă, dom’ prefect! 99, da’ nu-i nimic de-adevăratelea. De-adevăratelea nu-i nimic de-adevăratelea!Actorii au fost: Dobrin Mircea (Gheorghe), Bucureşteanu Laura (Leana), Chiriţă Andreea (vecina), Frunzeanu  Adrian (soţul vecinei), Gheorghe Alexandru (jandarm), Bălan Cătălin (jandarm), Nica Mihai (prefectul) şi Dan Andreea (prezentatorul).
În continuare, dna. prof. Vagneti Mihaela a făcut câteva observaţii asupra regionalismelor olteneşti,  evidenţiind termenii utilizaţi în cadrul dramatizării.
Momentul următor a constat într-o prezentare Power Point în care elevele Dan Andreea şi Moraru Roxana  au analizat elemente folclorice specifice Olteniei. S-au făcut observaţii asupra portului popular oltenesc, asupra ţesăturilor specifice( chilimurile şi scoarţele ), dar şi asupra artei culinare( gătitul la ţest ). Nu au fost uitate ritualurile de trecere, elevele reliefând superstiţii şi obiceiuri referitoare la botez, nuntă şi înmormântare.
a x-a a x-aa
În încheiere, elevii Bălan Cătălin şi Dobrin Mircea au destins atmosfera prin câteva bancuri despre olteni, aceste mostre de folclor urban având drept scop reliefarea unor trăsături  psihice definitorii pentru olteni în percepţia celorlalţi: isteţimea, spontaneitatea, capacitatea de a găsi soluţii ingenioase. Exemplu: De ce combină oltenii o cioară cu un peşte? Ca să facă icre negre.

Clasa a XI-a B, coordonată de dna. prof. Adelina Venete, a avut ca sarcină de prezentat regiunea Moldova. Imagine emblematică a literaturii române, Coana Chiriţa, a fost aleasă pentru a reprezenta această regiune. Stârnind hohote de râs prin dialogurile pe care le poartă cu celelalte personaje create de Vasile Alecsandri, Chiriţoaia a fost ascultată la disciplina limba franceză şi corectată de un pesonaj modern, inovator şi foarte simpatic, Talking Tom Cat (personaj prezent în aplicaţiile android/apple din telefoanele mobile, tablete, ipad-uri etc). Cele 3 secvenţe din piesa “Chiriţa în Provincie”, comedie de moravuri şi satiră social lingvistică, au fost interpretate cu maiestrie de elevii clasei a XI a B.

DSCN1895

Elevele Ramona Borcan şi Laura Anton ne-au introdus în atmosferă interpretând un sketch bazat pe jocuri de cuvinte în limba română şi franceză.

Elevii Adela Papuc (Chiriţa), Roberto Dumitrache (Guliţă), Ionela Ţilimpea (Safta), Mihail Mocanu (Şarl), Andrei Lambă (Ion) au pus în scenă un fragment în actul 1, scena III. Nu au fost lăsaţi să îşi vadă de problemele lor precum coborârea Coanei Chiriţa de pe cal sau încurajarea nefondată a tânărului Guliţă pentru a învaţa o franceză la fel de “bună” ca a mamei sale, căci motanul interpretat de Vlădut Georgescu “şi-a băgat coada” în toate replicile, fie conjugând corect verbele, fie repetând structuri fără sens, fie traducând pentru deliciul publicului frazele rostite de Chiriţa sau Şarl. Examenul de franceză la care este supus Guliţă de către mama sa este elocvent pentru această scenă: furculision, fripturision, invartision, gogomation.

Elevii Cosmina Popescu (Chiriţa), Roxana Boboc (Luluţa), Marius Bucur (Guliţă), Emanuel Cozmiuc (Şarl), Roberto Dumitrache (Leonaş) au interpretat secvenţe din actul I, scena XII. Debutând cu o secvenţa de bocitoare, scena o readuce în prim plan pe Chiriţa care îşi plânge odorul care era doar uşor ameţit de la căzătura de pe cal. Lucrurile se precipită când Leonaş îi şantajează pe cei doi Bârzoi, iar motanul intervine pentru a aprinde şi mai tare spiritele.

DSCN1869

Elevii Catalina Glijin (Chiriţa), Sergiu Pop (Şarl), Marius Bucur (Guliţă), Larisa Olaru (Luluţa), Cornelia Rotunjeanu (Leonaş), Emanuel Cosmiuc (Bârzoi) au încheiat plimbarea virtuală prin Moldova, interpretând fragmente din scena XVII, actul 2. Într-o ambianţă destinsă, de joc şi veselie, Leonaş şi Conul Bârzoi reglează afacerile, iar Coana Chiriţa iese basma curată. Motanul Tom îşi face şi de aceasta dată datoria, încurcând sau ajutând micii actori. Personajele încheie într-o notă amuzantă definind pe rând comediantul şi comedia.

 • Clasa a XII-a B, coordonată de prof. Monica-Carmen Catană, a reliefat caracteristicile celor trei mari regiuni istorice printr-o adaptare satirică a unor creaţii populare (poezie, cântec, dans). Elevii clasei respective au realizat o scenetă muzicală prin care au scos în evidenţă atitudinea/graiul/trăsăturile unor persoane din regiunea prezentată.

Eleva Ciucan Monica, în calitate de prezentator, ne-a introdus în atmosfera momentului (“Pe un picior de plai, Pe o gură de rai…”).

Elevul Avram Daniel, a interpretat un cântec prin care a încercat să puncteze trăsăturile ardelenilor (atitudine, grai, muzică etc.).

Elevul Pîrvu George, a prezentat un moment umoristic prin care s-a străduit să ne introducă în spiritul oltenesc (regionalisme, iuţelă de spirit, atitudine etc.)

Elevul Neacşu Mihai-Bogdan, în stilul său caracteristic, a reuşit să ne binedispună cu un cântec adaptat momentului prin care a scos în evidenţă graiul şi hora moldovenească.

poza 12 B

Deoarece muzica populară reprezintă un alt element de individualizare a regiunilor, elevele Chivu Sorina şi Gheorghe Adriana, ajutate cu măiestrie de ceilalţi colegi, ne-au purtat sonor prin cele trei regiuni (“Bade palarie nouă”, “Mă dusei să trec la Olt” şi o adaptare după “Trandafir de la Moldova”).

Suportul tehnic al activităţii a fost asigurat de către doamna laborantă Matulea Liliana în colaborare cu elevii claselor participante.

DSCN1831 DSCN1883

În primul rând, felicităm această inițiativă artistică, creativă și informațională în același timp. E un fapt demonstrat că elevii învață prin exemplificare, prin joc de de rol, prin materiale suplimentare. Cu siguranță cei care au participat au rămas cu vaste cunoștințe pe care nu le puteau acoperi în orele de studiu tradiționale. De asemenea, precizăm că am publicat în detaliu desfășurarea acestei activități pentru a demonstra că SE POATE! Prin implicarea cadrelor didactice, se poate și ALTFEL!!

“Lumea-ntreagă e o scenă
Şi toţi oamenii-s actori,
Răsar şi pier, cu randul, fiecare:
Mai multe roluri joacă omu-n viaţă…”

William Shakespeare – “Cum va place “

You may also like...

4 Comments

 1. Adelina Venete says:

  Felicitări tuturor! O activitate deosebita, speciala, plina de emoție și dragoste pentru teatru, scoală și altfel de educație. Se poate oriunde și oricând dacă exista voință și dăruire.
  Mulțumim Andra pentru acest articol minunat!

  1. copiiph says:

   Cu mare drag, Adelina!
   Copiiph.ro va multumeste ca ne justificati existenta – pentru copiii si parintii prahoveni!

 2. Monica-Carmen Catană says:

  A fost o adevărată plăcere să lucrez, din nou, alături de voi! De la cei mai mici (clasa a X-a A) până la cei mai mari (clasa a XII-a B), de la organizatori până la cei care ne-au sprijinit (din liceul nostru şi nu numai) toţi, absolut TOŢI aţi fost minunaţi. În asemenea momente simt că trăiesc prin emoţia fiecărui participant… Mulţumesc colegilor, dragilor mei elevi şi doamnei Andra.

 3. Diana says:

  Felicitari!!!!
  Astfel de activitati sunt bine venite oricand, mai ales in contextul acesta in care invatamantul este din ce in ce mai blamat si pus la zid.
  D-nei profesor Catana la mai multe realizari , pentru ca stiu ca este un om perseverent ,creativ si intuieste potentialul celor din jur, valorificandu-l in cel mai frumos mod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *